Bina Site Tesis Teknik Bakım ve İşletmesi

Yönetim Sistemleri

EKA, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.Bir işletim firması olarak EKA GRUP kendi prosedürlerini de kullanarak, istenilene ve önceden tanımlanmış servis standartlarına göre süratle müşterilerine uyarlanmış hizmet dökümanları ile çalışır.Her müşteri ve özel gereksinimleri için kullanılacak dokümantasyon anlaşılmış zaman sürecinde hazırlanır ve sıkı bir şekilde uygulanır, uygunsuzluklar revize edilir.

Bina Site Tesis Teknik Bakım ve İşletmesi

Mekanik sistemlerin yatırım maliyetleri göz önüne alındığında, işletmeye alındıktan sonra sistemlerin uzun yıllar maksimum verimle, minimum maliyetle, çalışması için gerekli periyodik bakımlar çoğu zaman ihmal edilmektedir. Bunun sonucunda ise belli bir işletme süresinden sonra arızalar baş göstermekte ve sadece arızayı gidermek için önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Çoğu zaman bakım yetersizliğinden dolayı bina site tesiste oluşan plansız arıza ve kesintiler verimliliğin azalmasına, hizmetin kesintiye uğramasına ve kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Tüm bunlara; bakım-onarım faaliyetlerinin belirli bir disipline bağlı kalınmaması sonucu meydana gelen arızalara ait, malzeme ve servis fatura bedelleri eklendiğinde kayıp planlanan giderlerin üzerine çıkmaktadır. İşletme ve bakımların sürekliliği ve belirli program dahilinde yürütülmesi ile tesislerde (Enerji-İş gücü) elektrik, su, yakıt, yedek parça, iş gücünün kullanımı gibi kalemlerde çok büyük miktarlarda tasarruf yapılabilmektedir. Eka Grup, yurtiçi ve yurtdışında elektrik ve mekanik taahhüt hizmetinin yanısıra tasarlayıp hayata geçirdiği projelerin kusursuz çalışabilmesi için gereken her türlü işletme bakım hizmetini 7/24 yürütmektedir.

Bina Site Yönetim Katalogunu Görmek için Tıklayınız...

Teknik İşletim Bakım ve Onarım

Teknik İşletim

Tüm sistem ve ekipmanların en düşük enerji tüketimi ve arıza,en yüksek konfor ve güvenlik ilkesi ile işletilmesi, belirlenen konfor seviyelerinin tutturulması için gerekli ayarların yapılması, tespit edilen ya da Tesis çalışanları tarafından bildirilen tüm arızalara belirlenen süreler içinde müdahale edilmesi ve arızaların en kısa süre içinde giderilmesi sağlanacaktır.

Periyodik Bakımlar

Planlı Koruyucu Bakım çalışmaları teknik donanımın, fonksiyonlarını belirlendiği şekilde yerine getirmeleri, ekonomik ömürlerini uzatacak ve güvenirliklerinin sürekliliğini sağlayacak şekilde, üreticilerinin tanımladığı aralık ve yönteme göre yapılacaktır.

TEKNİK HİZMETLER ve UYGULAMALAR

Tüm sistem ve ekipmanların en düşük enerji tüketimi ve arıza,en yüksek konfor ve güvenlik ilkesi ile işletilmesi, belirlenen konfor seviyelerinin tutturulması için gerekli ayarların yapılması, tespit edilen ya da Tesis çalışanları tarafından bildirilen tüm arızalara belirlenen süreler içinde müdahale edilmesi ve arızaların en kısa süre içinde giderilmesi sağlanacaktır.

* Elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakımı/kontrolü
* Ortak alan aydınlatma tesisatı
* Güvenlik ve alarm sistemlerinin kontrolü
* Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü ve jeneratör bakımı
* Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin kontrolü
* Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımı
* Elektrik, trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı
* Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı
* Baca temizliği ve fizibilite raporu
* Klima sistemleri ve bina otomasyon sistemleri bakımı
* Yangın sistemleri, yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı/dolumu
* Su deposu bakımı
* Bina içi duman, ısı, gaz, hırsız alarm sistemlerinin bakımı
* Otopark duman, gaz ve fan sistemleri ile garaj kapı bakımı
* İnterkom haberleşme sistemleri ve CCTV güvenlik kamerası bakımı
* Merkezi uydu sistemleri bakımı
* Havuz bakım ve onarımı
* Havuz kimyasallarının temini ve havuza uygulanması
* Isınma ünitelerinin yıllık bakım ve onarımının planlanması
* Tüm peyzaj ve sulama sitemlerinin yapım ve yenilenmesi

Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemi (CMMS)

Teknik Yönetim Hizmetleri kapsamındaki tüm faaliyetler EKA merkezinde bulunan ve web tabanlı olduğu için internetin olduğu her yerden 7/24 ulaşılabilen bir özel yazılım ile yönetilir. www.ekagrupservis.com Bu sistem sayesinde arıza bildirimleri, bakım ve onarım faaliyetleri, teknik satın alma, personel performans değerlendirme, stok yönetimi gibi konular sürekli kontrol altında tutulur ve gerektiğinde istenilen detayda raporların yaratılması mümkün olur.

7/24 Servis Çağrı Numarası: 0 533 663 24 47

ENERJİ YÖNETİM HİZMETLERİ

EN UCUZ ENERJİ TASARRUF EDİLEN ENERJİDİR!...
Günümüzde sınırlı enerji kaynakları ile bağlantılı olarak hızla yükselen talep sonucu enerji maliyetleri de sürekli artış göstermekte, tesislerde işletme giderlerinin %50’lere varan kısmı enerji harcamaları olarak ortaya çıkmaktadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU UYUM ÇALIŞMALARI

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca belli bir büyüklüğün üzerindeki tesislerde yapılması zorunlu olan çalışmaların müşterimiz adına yürütülmesi ve tesisin ilgili Kanuna uyumlu hale getirilmesi faaliyetleridir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ

Bir tesisin enerji verimliliği konusundaki mevcut durumunu en gerçekçi şekilde ortaya koymak ve bu durumun hangi tedbir ve yatırımlarla, nasıl iyileştirilebileceğine yönelik önerileri de içeren “ENERJİ ETÜT RAPORU” oluşturma çalışmasıdır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROGRAMI

Enerji Verimliliği Etüt Raporu’nda ortaya çıkan iyileştirme önerilerinden düşük ve sıfır maliyetli olanların uygulanması ve tesis bünyesinde enerji bilinci artırılarak maliyet düşürücü fırsatların maksimize edilmesi amacıyla tesisin büyüklüğüne göre 12-24 ay boyunca sunulan sürekli hizmetlerdir.

PROJE HİZMETLERİ

Bu kapsamda fizibilite çalışmaları, iş planlaması tasarım yönetimi, finansman ve tedarik yardımı, kurulum ve devreye alma, işletme ve bakım ölçüm ve doğrulama işleri yürütülür.

TEKNİK İŞLETME

Tesislerde yer alan birbirinden farklı birçok teknik sistemin kabul edilebilir konfor set değerlerinde çalıştırılması işidir. Bu set değerleri, uluslar arası kabul gören standartlar, üretici firmaların kullanım önerileri ve müşterilerimizin talepleri göz önüne alınarak belirlenir.

KORUYUCU KESTİRİMCİ BAKIM

Sistem ve cihazların kullanım ömürleri ve enerji verimliliklerini artırmak, arıza sıklıklarını ve işletim maliyetlerini düşürmek amacıyla yapılan işlerdir. Bakım periyotları sistemlerin önerileri göz önünde bulundurularak belirlenir. Her bir cihaza özel bakım talimatları oluşturulur.

ACİL MÜDAHALE VE ONARIM

Sistem ve cihazlarda yaşanan plansız duruş ve arızaların Eka personeli veya Eka denetiminde üretici / Yetkili Servis Firmaları tarafından giderilmesi işidir.

MOBİL TEKNİK HİZMET BİRİMLERİ (MTSU)

Belli bir büyüklüğü aşmayan tesislerde Teknik Yönetim Hizmetleri için sabit teknik personel bulundurulması yerine bu hizmetler MTSU (Mobile Technical Service Units – Mobil Teknik Hizmet Birimleri) yoluyla çok daha ekonomik çözümlerle gerçekleştirilebilmektedir. Genel olarak MTSU birimleri; bir araç ve her ikisi de konularında deneyimli, bir elektrik ve bir mekanik teknisyeninden oluşur.